Đan Hoàng Võ Đế

Tiên Hiệp 520K Active
Đan Hoàng Võ Đế
Muộn nhất: Chương 165: Hắc Kim
Thời gian: 4 tháng trước
Bản tóm tắt:
 • Chương 1: Đại Náo Hôn Sự
 • Chương 2: Khiêu Chiến
 • Chương 3: Đành Phải Thất Hứa
 • Chương 4: Tiểu Hài Thứ Tám Mươi Bảy
 • Chương 5: Một Quyền
 • Chương 6: Một Tờ Huyết Thư
 • Chương 7: Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền (1)
 • Chương 8: Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền (2)
 • Chương 9: Đã Từng Rất Cường Đại
 • Chương 10: Trời Tối Nguy Hiểm
 • Chương 11: Ngâm Máu Rắn Đau Nhức
 • Chương 12: Nhặt Được Tiện Nghi
 • Chương 13: Cấm Vào Sâm La Điện
 • Chương 14: Hắc Thủ
 • Chương 15: Toàn Trường Chú Ý
 • Chương 16: Cứu Mỹ Nhân
 • Chương 17: Ác Độc
 • Chương 18: Sinh Tử Môn
 • Chương 19: Hạ Sát Thủ
 • Chương 20: Thiếu Niên Hung Tàn
 • Chương 21: Không Hợp Thói Thường
 • Chương 22: Phất Nhanh
 • Chương 23: Bạo Viêm Phù
 • Chương 24: Khuyên Nhũ Bất Thành
 • Chương 25: Cô Còn Là Xử Nữ Sao?
 • Chương 26: Đại Hoang Long Nguyên
 • Chương 27: Tặc Tử Triệu Gia
 • Chương 28: Tăng Nhanh Như Gió
 • Chương 29: Ca Ca Muội Muội
 • Chương 30: Có Thể Bị Chơi Xỏ
 • Chương 31: Nhảy Múa Trong Đại Hoang
 • Chương 32: Sinh Tử Cục (1)
 • Chương 33: Sinh Tử Cục (2)
 • Chương 34: Điên Cuồng Phản Kích (1 )
 • Chương 35: Điên Cuồng Phản Kích (2 )
 • Chương 36: Điên Cuồng Phản Kích (3)
 • Chương 37: Điên Cuồng Phản Kích (4)
 • Chương 38: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc
 • Chương 39: Hắc Thủy Mã Hoàng
 • Chương 40: Đêm Tối Vô Biên
 • Chương 41: Thật Sự Không Kịp
 • Chương 42: Thánh Linh
 • Chương 43: Long Nguyên Nằm Trong Tay Ngươi
 • Chương 44: Tính Cảnh Mập Mờ
 • Chương 45: Cái Tát Vang Dội
 • Chương 46: Dưới Ngục Giam
 • Chương 47: Huyết Ngục
 • Chương 48: Thăm Dò (1)
 • Chương 49: Thăm Dò (2)
 • Chương 50: Bá Đao Thức (1)
 • Chương 51: Bá Đao Thức (2)
 • Chương 52: Long Nguyên Dụ Hoặc
 • Chương 53: Đại Hội Giám Bảo
 • Chương 54: Đại Hội Giám Bảo (2)
 • Chương 55: Thạch Quan Cổ Đăng (1)
 • Chương 56: Thạch Quan Cổ Đăng (2)
 • Chương 57: Chính Vì Mai Táng Cổ Đăng Này
 • Chương 58: Khương Vương Thoát Khốn
 • Chương 59: Không Kịp Nữa Rồi
 • Chương 60: Đổi Thau Nước Bẩn
 • Chương 61: Dụ Địch Trong Đại Hoang
 • Chương 62: Tình Cảnh Quái Dị
 • Chương 63: Bắn Nổ Hắc Thủy Mã Hoàng
 • Chương 64: Cuồng Dã Giằng Co
 • Chương 65: Bá Thế
 • Chương 66: Trở Về
 • Chương 67: Tất Cả Đều Nhờ Ngị Ca Ca
 • Chương 68: Buông Tay Đánh Cược Một Lần
 • Chương 69: Quyết Đoán
 • Chương 70: Đêm Quỷ Bí
 • Chương 71: Đường Lui
 • Chương 72: Thanh Thạch Tiểu Trấn (1)
 • Chương 73: Thanh Thạch Tiểu Trấn (2)
 • Chương 74: Có Chút Quái Lạ
 • Chương 75: Linh Văn Đặc Thù
 • Chương 76: Miệng Lưỡi Bén Nhọn
 • Chương 77: Điêu Ngoa
 • Chương 78: Con Rể Tới Nhà
 • Chương 79: Rất Nhiều Nghi Vấn
 • Chương 80: Sinh Tử Chiến
 • Chương 81: Cân Tài Cân Sức
 • Chương 82: Lôi Hỏa Cuồng Tiêu
 • Chương 83: Giận Dữ Mắng Mỏ Thương Châu
 • Chương 84: Khương Vương Phủ Phản Kích
 • Chương 85: Huyết Ngục Lại Xuất Hiện
 • Chương 86: Nguy Cơ
 • Chương 87: Mưa Gió Nổi Lên (1)
 • Chương 88: Mưa Gió Nổi Lên (2)
 • Chương 89: Tam Hoàng Tử Quyết Đoán
 • Chương 90: Cửu Tiêu Cung
 • Chương 91: Thức Tỉnh (1)
 • Chương 92: Thức Tỉnh (2)
 • Chương 93: Thức Tỉnh (3)
 • Chương 94: Thức Tỉnh (4)
 • Chương 95: Thức Tỉnh (5)
 • Chương 96: Thức Tỉnh (6)
 • Chương 97: Cung Tiễn Khương Vương Phủ
 • Chương 98: Dạ An Nhiên
 • Chương 99: Chẳng Lẽ Nhìn Nhầm
 • Chương 100: Cửu U Thâm Không
 • Chương 101: La Phù Thập Bát Tông (1)
 • Chương 102: La Phù Thập Bát Tông (2)
 • Chương 103: Hỗn Đản Cuồng Ngạo
 • Chương 104: Ta, Thắng
 • Chương 105: Hố Không Chết Ngươi
 • Chương 106: Nàng Gây Họa
 • Chương 107: Khương Nghị Có Thể Dùng
 • Chương 108: Cuồng Một Lần (1)
 • Chương 109: Cuồng Một Lần (2)
 • Chương 110: Chiến Thắng Liên Tiếp, Kinh Thiên Sư (1 )
 • Chương 111: Chiến Thắng Liên Tiếp, Kinh Thiên Sư (2)
 • Chương 112: Chiến Thắng Liên Tiếp, Kinh Thiên Sư (3)
 • Chương 113: Cẩn Thận An Toàn
 • Chương 114: Khương Gia Đường Về, Vô Hồi Thánh Địa
 • Chương 115: Tiểu Xà, Thương Binh
 • Chương 116: Điên Cuồng Rèn Luyện
 • Chương 117: Ân Oán Tràng
 • Chương 118: Trò Đùa Hay Là Âm Mưu (1)
 • Chương 119: Trò Đùa Hay Là Âm Mưu (2)
 • Chương 120: Mở Màn, Ân Oán Tràng
 • Chương 121: Người Người Đều Nghi Ngờ
 • Chương 122: Không Theo Sáo Lộ (1)
 • Chương 123: Không Theo Sáo Lộ (2 )
 • Chương 124: Không Theo Sáo Lộ (3)
 • Chương 125: Ánh Trăng Thê Mỹ
 • Chương 126: Ta Tin Tưởng Trưởng Lão
 • Chương 127: Sư Huynh, Cầm Đao
 • Chương 128: Túng La
 • Chương 129: Dụ Sát
 • Chương 130: Dụ Sát (2)
 • Chương 131: Khí Tức Cực Hàn
 • Chương 132: Bí Mật
 • Chương 133: Đến Giờ
 • Chương 134: Hắn Còn Sống
 • Chương 135: Đan Dược Chuyên Môn
 • Chương 136: Sinh Tử Chiến
 • Chương 137: Ác Chiến Thú Linh Văn
 • Chương 138: Ta Muốn Một Viên Tạo Hóa Đan
 • Chương 139: Phấn Chấn Tinh Thần
 • Chương 140: Tầng Thứ Hai Thanh Đồng Tháp Mở Ra
 • Chương 141: Lần Đầu Nghe Thấy Vô Hồi Thánh Địa
 • Chương 142: Cường Thế Không Gì Sánh Bằng
 • Chương 143: Chợ Đen La Phù
 • Chương 144: Giận Quá Mất Khôn
 • Chương 145: Khắp Người Ta Đều Là Bảo Vật
 • Chương 146: Các Lão Quái Vật Thức Tỉnh
 • Chương 147: Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh
 • Chương 148: Bạo Kích Tàn Khốc
 • Chương 149: Bị Vây Bốn Phía
 • Chương 150: Nối Dõi Tông Đường
 • Chương 151: Quỳ Xuống Cho Ta
 • Chương 152: Phản Kích Đá Bạo
 • Chương 153: Thiên Sư Tông, Toàn Diện Phản Kích
 • Chương 154: Đại Hoàng Tử
 • Chương 155: Điện Hạ Anh Minh
 • Chương 156: La Phù Đại Hội (1)
 • Chương 157: La Phù Đại Hội (2)
 • Chương 158: Không Có Một Người Tốt
 • Chương 159: Phong Vân Tế Hội (1)
 • Chương 160: Phong Vân Tế Hội (2)
 • Chương 161: Rừng Cây Nhỏ
 • Chương 162: Lão Giả Lôi Thôi
 • Chương 163: Chúng Ta Không Dễ Chọc
 • Chương 164: Hình Như Rất Ghét Ta
 • Chương 165: Hắc Kim
 • Đứng đầu